Universitatea Stefan cel Mare Suceava

 

ediţia a XIII-a

Student pentru 1 zi
Prezentarea concursului


Consultaţi prezentarea pentru clasele a XII-a sauclasele a XI-a


CONCURSUL INDIVIDUAL, pentru clasele a XII-a

Acest concurs este adresat elevilor din clasele a XII-a.
Durata testului va fi de 2 ore şi se va desfăşura începând cu ora 10:00.
Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

  • 2 Aprilie 2020: termenul limită pentru înscrieri;
  • 25 Aprilie 2020: Economie, Geografie, Istorie, Filosofie, Sociologie, Psihologie, Pedagogie, Lb. Română, Lb. Franceză, Lb. Italiană, Lb. Spaniolă, Lb. Germană, Comunicare și Relații Publice, Ecologie și protecția mediului, Ingineria produselor alimentare, Controlul și expertiza produselor alimentare, Gastronomie, Proiectare asistată de calculator în AutoCAD.

Pentru această probă, profesorii de specialitate vor selecta maximum trei dintre elevii liceului pentru fiecare domeniu de concurs. Un elev poate fi selectat pentru un singur domeniu de concurs.
Listele avizate de directorul colegiului/liceului vor fi trimise către secretariatul concursului „Student pentru o zi" (SP1Z) din Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, prin fax sau e-mail:

Asistent coordonator concurs „Student pentru o zi":

Laura TĂNASE
Diana-Georgiana BUCĂTAR

Corp E, Parter, Camera E013
Telefon: 0230 520 316
Fax: 0230 520 316
E-mail: 1zi@usv.ro

mergi la începutul paginii Λ


CONCURSUL TEMATIC PE ECHIPE, pentru clasele a XI-a

Acest concurs este adresat elevilor din clasele a XI-a. Echipe formate din 3 elevi vor elabora proiecte ce abordează una din temele/problemele/proiectele propuse.
Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

  • 16 Mai 2020: Istorie; Geografie; Filosofie; Sociologie, Lb. Germană, Lb. Franceză; Fizică/Astronomie și Astrofizică, Ecologie și protecția mediului, Ingineria produselor alimentare, Controlul și expertiza produselor alimentare, Gastronomie.

Lucrările finale trebuie să aibă între 3000 şi 4000 de cuvinte şi pot include fotografii / diagrame / scheme / grafice.

Este preferabil să fie redactate în Microsoft Office Word sau Open Office Word şi să fie trimise prin e-mail la adresa 1zi@usv.ro (cu confirmare de primire).

Termenul limită pentru trimiterea proiectelor este 4 mai 2020.

mergi la începutul paginii Λ


Parteneri media