Universitatea Stefan cel Mare Suceava

 

ediţia a XIII-a

Student pentru 1 ziClasele a XII-a


Tematicile de concurs vor fi actualizate în curând.


Tematicile de concurs (link în titlul disciplinei) şi echipele organizatoare pentru fiecare domeniu de concurs


Ingineria produselor Alimentare  și Controlul și Expertiza Produselor Alimentare Șef lucrări dr. ing. Sorina ROPCIUC sorinaropciuc@yahoo.com
Gastronomie Șef lucrări dr. ing. Micșunica RUSU rusum@fia.usv.ro
Ecologie și Protecția Mediului

Șef. Lucrări dr. ing. Laura APOSTOL
Șef lucrări dr. ing. Cristina GHINEA

laura.apostol@fia.usv.ro
cbghinea@yahoo.com
Comunicare și Relații Publice Lector univ. dr. Ioan –Petru MARIAN-ARNAT marian_petru@yahoo.com
Limba și Literatura Română Lector.univ.dr. Monica-Geanina COCA monicabilauca@yahoo.com
Limba și Literatura Italiană Lector univ.dr. Ciprian POPA ciprianpopa@litere.usv.ro
Limba și literatura Spaniolă Asist. univ.dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN alinavarvaroi@yahoo.com
Limba și Literatura Franceză Lector univ.dr. Elena-Camelia BIHOLARU cameliabih@yahoo.com
Limba și Literatura Germană Conf.univ.dr. Raluca-Mihaela DIMIAN ralucadimian@gmail.com
Geografie Lector univ.dr. Maria-Magdalena LUPCHIAN slmagda@hotmail.com
Istorie Conf.univ.dr. Harieta SABOL
lector univ.dr. Vasile DEMCIUC
harieta@atlas.usv.ro
demciuc_vasile@yahoo.com
Filosofie Lector univ.dr. Rodica-Maria IACOBESCU
Lector univ.dr. Marius-Constantin CUCU
rodica.iacobescu@usm.ro
mariuscucu35@yahoo.com
Sociologie Lector univ.dr. Cristina-Viorica CORMOȘ
Lector univ.dr. Ecaterina CROITOR
cristinacormos@yahoo.com
ecaterina_croitor@yahoo.com
Psihologie Conf.univ.dr. Petruța Rusu petruta.rusu@usm.ro
Pedagogie Conf.univ.dr. Daniela JEDER daniela.jeder@usm.ro
Proiectare asistată de calculator în AutoCAD Șef lucrări dr.ing. Sergiu SPÎNU sergiu.spinu@fim.usv.ro
Economie Conf.univ.dr. Mihai POPESCU
Conf.univ.dr. Carmen Boghean
Lector univ.dr. Liviu SCUTARIU
mihaip@seap.usv.ro
carmenb@seap.usv.ro
livius@seap.usv.ro

Clasele a XI-a


Tematicile de concurs vor fi actualizate în curând.


Tematicile de concurs (link în titlul disciplinei) şi echipele organizatoare pentru fiecare domeniu de concurs


Ingineria produselor Alimentare  și Controlul și Expertiza Produselor Alimentare Șef lucrări dr. ing. Sorina ROPCIUC sorinaropciuc@yahoo.com
Gastronomie Șef lucrări dr. ing. Micșunica RUSU rusum@fia.usv.ro
Ecologie și Protecția Mediului Șef. Lucrări dr. ing. Laura APOSTOL
Șef lucrări dr. ing. Cristina GHINEA
laura.apostol@fia.usv.ro
cbghinea@yahoo.com
Limba și Literatura Franceză Lector univ. dr. Mariana ȘOVEA mxsovea@yahoo.com
Limba și Literatura Germană Conf.univ.dr. Raluca-Mihaela DIMIAN ralucadimian@gmail.com
Istorie Conf.univ.dr. Harieta SABOL
lector univ.dr. Vasile DEMCIUC
harieta@atlas.usv.ro
demciuc_vasile@yahoo.com
Filosofie Lector univ.dr. Rodica-Maria IACOBESCU
Lector univ.dr. Marius-Constantin CUCU
rodica.iacobescu@usm.ro
mariuscucu35@yahoo.com
Sociologie Lector univ.dr. Cristina-Viorica CORMOȘ
Lector univ.dr. Ecaterina CROITOR
cristinacormos@yahoo.com
ecaterina_croitor@yahoo.com
Fizică/Astronomie și Astrofizică Lector univ.dr. Ana-Camelia Pîrghie camelia.pirghie@fim.usv.ro


Parteneri media